BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

GIẤY NGÀNH MAY MẶC, DA GIÀY

GIẤY CÔNG NGHIỆP

VĂN PHÒNG PHẨM

thông tin liên hệ
Ms. Trinh
Giám Đốc
0914 543 171 - (0511) 3606110

Vật Liệu Đóng Gói

Thùng carton
Thùng carton
Túi hút ẩm
Túi hút ẩm
Màng Pe Quần Hàng
Màng Pe Quần Hàng
Màng Pe Quần Hàng
Màng Pe Quần Hàng
Dây Đai Niền Thùng
Dây Đai Niền Thùng
Thùng carton
Thùng carton
Túi hút ẩm
Túi hút ẩm
Túi hút ẩm
Túi hút ẩm