BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

GIẤY NGÀNH MAY MẶC, DA GIÀY

GIẤY CÔNG NGHIỆP

VĂN PHÒNG PHẨM

thông tin liên hệ
Ms. Trinh
Giám Đốc
0914 543 171 - (0511) 3606110

Kim - Bấm - Kẹp

Bấm kim
Bấm kim
Dập lỗ
Dập lỗ
Kẹp Acco nhựa
Kẹp Acco nhựa
Kẹp Acco sắt
Kẹp Acco sắt
Kẹp bướm
Kẹp bướm
Kẹp giấy
Kẹp giấy
Kim bấm
Kim bấm