BĂNG KEO, BĂNG DÍNH

GIẤY NGÀNH MAY MẶC, DA GIÀY

GIẤY CÔNG NGHIỆP

VĂN PHÒNG PHẨM

thông tin liên hệ
Ms. Trinh
Giám Đốc
0914 543 171 - (0511) 3606110

BĂNG KEO - BĂNG DÁN

Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Đục
Băng Keo Đục
Băng Keo 2 Mặt
Băng Keo 2 Mặt
Băng Keo Simili
Băng Keo Simili
Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Băng Keo Vải
Băng Keo Vải
Băng Keo Giấy
Băng Keo Giấy
Băng Keo 2 Mặt
Băng Keo 2 Mặt

GIẤY NGÀNH MAY MẶC

Giấy Đục Lỗi
Giấy Đục Lỗi
Giấy Sơ Đồ
Giấy Sơ Đồ
Giấy Lót Bàn
Giấy Lót Bàn
Giấy Chạy Máy Sơ Đồ
Giấy Chạy Máy Sơ Đồ

GIẤY CÔNG NGHIỆP

Giấy Duplex
Giấy Duplex
Giấy Duplex
Giấy Duplex
Giấy Kraft
Giấy Kraft
Giấy Kraft
Giấy Kraft

VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI

Túi hút ẩm
Túi hút ẩm
Màng Pe Quần Hàng
Màng Pe Quần Hàng
Dây Đai Niền Thùng
Dây Đai Niền Thùng
Thùng carton
Thùng carton

VĂN PHÒNG PHẨM

Băng Keo Trong
Băng Keo Trong
Giấy in liên tục
Giấy in liên tục
Giấy in màu
Giấy in màu
Giấy photo
Giấy photo
Bấm kim
Bấm kim
Kẹp giấy
Kẹp giấy
Dao dọc giấy
Dao dọc giấy
Bút lông bảng
Bút lông bảng